Neurofied B.V. Servicevoorwaarden

1. Voorwaarden

Door de website https://neurofied.com te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke auteurs- en merkenrecht.

2. Use Licence

 1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Neurofied B.V. te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke inzage. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor enig commercieel doel, of voor enige openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen de software op de website van Neurofied B.V. te decompileren of reverse-engineeren;
  4. enige auteursrechtelijke of andere eigendomsrechtelijke notaties van de materialen te verwijderen; of
  5. de materialen overbrengen naar een andere persoon of de materialen “spiegelen” op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Neurofied B.V. worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, dient u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. De materialen op de website van Neurofied B.V. worden op ‘zoals het is’ basis aangeboden. Neurofied B.V. geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af en ontkent alle andere garanties, inclusief, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet schenden van intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder geeft Neurofied B.V. geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die gelinkt zijn aan deze site.

4. Beperkingen

In geen geval is Neurofied B.V. of haar toeleveranciers aansprakelijk voor enige schade (waaronder, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsstagnatie) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de website van Neurofied B.V., ook niet als Neurofied B.V. of een gemachtigde van Neurofied B.V. mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen toestaan op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, kunnen deze beperkingen niet op u van toepassing zijn.

5. Nauwkeurigheid van materialen

Het materiaal dat op de website van Neurofied B.V. verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Neurofied B.V. garandeert niet dat het materiaal op haar website nauwkeurig, volledig of actueel is. Neurofied B.V. kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Neurofied B.V. doet echter geen enkele toezegging om de materialen te actualiseren.

6. Links

Neurofied B.V. heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan haar website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van Neurofied B.V. van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

Neurofied B.V. kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de op dat moment geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk Recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van die plaats.

.

Monthly Brain & Behavior Insights

In our monthly newsletter, you will see how brain and behavior insights...

 • can help you drive effective and lasting change and improvement
 • are applied in client projects and which learnings we gained
 • can play a role in your future through our webinars and events

We are respectful of your time and attention so we will only send emails we truly think you will find valuable. Of course, you can unsubscribe at any time!