Skip to main content


Expertise Gebieden

Mensgerichte en blijvende verandering met brein en gedragsinzichten

Onze Expertise Gebieden

Wij specialiseren in het toepassen van inzichten uit de gedragswetenschappen en cognitieve neuropsychologie op organisatorische uitdagingen op de volgende vakgebieden.

Evidence-based change management by Neurofied (Areas of Expertise)

Toegepaste gedragswetenschap voor positieve en blijvende organisatieverandering.

Employee Engagement and Growth Mindset by Neurofied (Areas of Expertise)

Toegepaste gedragswetenschap voor een gelukkig en gemotiveerd personeelsbestand.

Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) by Neurofied (Areas of Expertise)

Toegepaste gedragswetenschap voor een inclusieve cultuur die diversiteit benut.

Leadership Development by Neurofied (Areas of Expertise)

Toegepaste gedragswetenschap voor effectieve, wendbare en veerkrachtige leiders.

Hoe wij werken

In een snel evoluerend concurrentielandschap is het veiligstellen en behouden van een voorsprong door middel van transformatie zowel een uitdaging als een kans. Een holistische en op gedrag gebaseerde aanpak, die mentaliteits- en gedragsveranderingen op grote schaal mogelijk maakt, is de sleutel tot blijvend succes.

De pilaren van onze gedragswetenschappelijke aanpak

Evidence-Based

Onze strategieën zijn gebaseerd op robuuste onderzoeksresultaten, zodat elke stap die we zetten weloverwogen en doelgericht is.

Metric-Driven

Door het gedrag en de impact ervan te kwantificeren, kunnen we de vooruitgang volgen en de effectiviteit van interventies evalueren.

Behaviorally Informed

Het ontwerpen van mensgerichte, inclusieve interventies zorgt voor hogere adoptiepercentages en duurzame verandering.

Onze Methodologie

Onze aanpak kan worden onderverdeeld in vier fasen, die elk een kernaspect van het transformatieproces belichamen.

Hoe wij werken bij Neurofied: toepassen van brein en gedragsinzichten in verandermanagement

4 Fases van onze Gedrags Geïnformeerde Veranderaanpak

Fase 1: Gedragsstrategie
 • Eerst verdiepen we ons in de kernuitdagingen van uw organisatie en maken een gedragsstrategie op maat.
 • Deze fase is cruciaal voor het bepalen van de visie en het afstemmen van de strategische richting op de gewenste gedragsresultaten.
Fase 2: Gedragsinzichten
 • Met een heldere strategie kunnen we de relevante gedragsdynamiek binnen uw organisatie in kaart brengen.
 • Kwalitatief en kwantitatief onderzoek verzorgt inzichten die cruciaal zijn voor het ontwerpen van effectieve interventies.
Fase 3: Gedragsdesign
 • We benutten de gedragsinzichten bij het ontwikkelen van evidence-based interventies voor gedragsverandering op maat.
 • Elke interventie wordt mensgericht ontworpen en afgestemd op uw organisatiecultuur voor een hogere adoptie.
Fase 4: Gedragsverandering
 • Interventies worden getest, geëvalueerd en geoptimaliseerd voordat we ze op grotere schaal inzetten.
 • We beoordelen de impact, stemmen de resultaten af op uw doelen en stimuleren een cultuur van continu verbeteren en leren.

Deze methodologie is geen lineair proces, maar een cyclische reis van voortdurende evolutie, waarbij elke fase de volgende verrijkt. Deze dynamische aanpak stuurt aan op gedragsverandering binnen uw organisatie op mensgerichte wijze.

Veel Gestelde Vragen

Wat zijn interventies eigenlijk precies?

In de context van verandermanagement verwijst een interventie naar een weloverwogen, gestructureerde en geplande reeks acties die tot doel hebben de status quo te veranderen. Deze acties kunnen gericht zijn op het veranderen van de organisatiecultuur, het verbeteren van processen of het verbeteren van individuele en teamprestaties.

Sommige interventies zijn groot en complex en andere zijn klein en simpel maar er zit vrijwel altijd een groot menselijk component aan vast. Ze zijn in veel opzichten het ‘hoe’ om je ‘wat’ te bereiken.

Waarom zijn interventies waardevol voor professionals?

Interventies zijn handig bij het managen van verandering omdat ze een gestructureerde manier bieden om door het vaak chaotische veranderproces te navigeren. En al bescouw je ze wellicht niet als ‘interventies’, als verandermanager heb je ongetwijfeld al ervaring met het ontwerpen en implementeren.

Wat zijn voorbeelden van interventies?

Omdat het onze missie is om deze kennis te democratiseren, hebben we een hoop kosteloze Youtube video’s over evidence-based interventies.

Hier zijn enkele voorbeelden van evidence-based veranderinterventies die onze klanten waardevol vinden:

 • Premortem helpt risico’s te beperken door te anticiperen op mogelijke uitdagingen en proactieve oplossingen te bedenken.
 • Public Narrative gebruikt storytelling als instrument voor verandermanagement met op bewijs gebaseerde verhalen.
 • Psychologische veiligheid richt zich op het creëren van een omgeving van psychologische veiligheid om een open dialoog mogelijk te maken.
 • Rood-Blauw team moedigt constructieve conflicten binnen teams aan om de besluitvorming te verbeteren.
 • Metric Development is gericht op het kwantificeren van de impact van Diversity & Inclusion-interventies door middel van robuuste meetmethoden.
 • 30-3-30-3 is een communicatie framework dat is ontworpen om veranderingsinitiatieven effectief over te brengen.
 • Reference Class Forecasting gebruikt historische gegevens om nauwkeurigere budgetprognoses te maken voor projecten.
 • Organizational Network Analysis maakt gebruik van netwerkanalyse om belangrijke belanghebbenden te identificeren en strategieën voor betrokkenheid te optimaliseren.
 • VUCA Change biedt strategieën voor het leiden van veranderingen in omgevingen die worden gekenmerkt door volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit.
Wat maakt een interventie evidence-based?

Evidence-based interventies zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en worden gevalideerd door diverse toepassingen in de echte wereld. We integreren bewijs op meerdere niveaus, van peer-reviewed onderzoeken en systematische reviews tot inzichten van experts, om te zorgen voor werkbare, ethische en schaalbare oplossingen.

De Neurofied Belofte

Transparantie, vertrouwen en flexibiliteit zijn de hoekstenen van hoe wij werken.
Hier is wat je van ons als partner kan verwachten:

Open Communicatie

Van project start tot einde, we behouden een open lijn van transparente communicatie om jullie op de hoogte te houden in iedere fase.

Op Maat Gemaakt

Iedere organisatie is uniek dus onze strategieën worden altijd toegespitst op de cultuur, doelen en situatie van uw organisatie of team.

Dat ene extra stapje

Jullie succes is ons succes. We willen grenzen verleggen om samen positieve en blijvende veranderingen te bewerkstelligen.

Ethisch en Inclusief

Onze strategieën om verandering te stimuleren zijn gericht op het bevorderen van een cultuur van inclusiviteit, gelijkheid en respect.

Als behavioral business partner helpen wij jullie om organisatorische verandering te navigeren. Gegrond in wetenschap, gedreven door resultaten en gestuurd door ethiek.

Wat anderen vonden van hoe wij werken

Marthe Huigens

Strategy & Innovation Manager @ PVH Europe

De waarde van Neurofied ligt in hun vermogen om een veilige omgeving te creëren waarin iedereen wordt gehoord. Hun oprechte zorg voor de mens maakte samenwerking gemakkelijk voor alle stakeholders. Vanaf het begin probeerden ze echt de organisatie, de onderliggende politiek en de immateriële elementen binnen de organisatie te begrijpen

Sandra Rademaker - Neurofied Essent

Sandra Rademaker

Compensation & Benefits Specialist @ Essent

Door Growth Mindset sessies met Essent medewerkers te designen heeft Neurofied laten zien dat ze snel kunnen schakelen, leveren, meedenken en hun aanpak aanpassen op basis van wat nodig is en wordt gevraagd. Zij bezitten duidelijk veel kennis en scherpe inzichten uit de gedragspsychologie en neurowetenschappen. Bovendien is Philip een gepassioneerd professional die met inhoud weet te overtuigen.

Lorien Verachtert

Lorien Verachtert

Communication Strategist @ LDV United

“Neurofied heeft me geholpen de brug te slaan tussen theorie en praktijk. De kennis die ik nu bezit maakt me geloofwaardiger. Het geeft me de hulpmiddelen om mijn ideeën te ondersteunen en te onderbouwen.”

Stefan Sprangers

Online Data Analyst @ KPN

“Neurofied gaf ons inzicht in het duidelijk definiëren van onze belangrijkste KPI’s om te voorkomen dat vooringenomenheid in de analyse kwam. We leerden ook hoe we onze lessen beter kunnen structureren.”

Marius Boer

Head of Support @ PVH Europe

Het combineren van brein en gedrag met praktische toepassing is de game-changer. Ze slaagden erin om mensen mee op reis te nemen. Toen het nog moeilijker werd, zetten zij zich extra in om succes te behalen.

Bas van de Pol

Bas van de Pol

Global Director Conversion Optimization @ Adidas

“Zeer onder de indruk van Neurofied’s kennis over cognitive biases en hun toepassing in CRO.”

Ren Yee UNSense Neurofied

Ren Yee

Director of Design & Strategy @ UNSense

“We hebben het genoegen gehad om met Neurofied samen te werken om de grenzen van ruimtelijk ontwerp en cognitie te verleggen, door onze kennis en ontwerp/analytische tools van architectuur, digitaal serviceontwerp, cognitieve psychologie en neurowetenschappen te combineren. We geloven dat deze interdisciplinaire samenwerking betere resultaten zal opleveren mensgericht design voor onze gebouwde en digitale omgeving”

  Onze diensten

  Hoe willen jullie ons betrekken bij jullie veranderinitiatieven? Elke dienst stemmen wij af op jullie situatie en doelstellingen.

  Training

  Vraag een spreker, een training op maat of een trainingsprogramma aan.

  Consulting

  Los organisatie-uitdagingen op met gedragsinzichten en interventies.

  Neurofied Change Management

  Verandermanagement

  Voeg gedragsexpertise toe aan jullie verandermanagement team.

  Neurofied clients: Tesla, Adidas, Bol.com, KLM, KPN, KWF, UNSense, NRC, essent, deloitte, abn amro, tele2, Novo Nordisk, ANWB, Johnson & Johnson, RWS

  Wilt u duurzame verandering zien?

  Benut de wetenschap van brein en gedragsinzichten.

  Deel uw context en uitdagingen met ons in een kosteloos consult van 60 minuten. U krijgt bruikbare gedragsinzichten en interventies op maat, die vervolgens kunnen worden omgezet in een uitgebreid voorstel.

  60m consultation by Neurofied