Skip to main content

PVH verandermanagement

Organisatorische verandering naar een toekomstbestendig Tech Support

PVH is het Amerikaanse kledingbedrijf achter merken als Calvin Klein en Tommy Hilfiger. Ze zijn technologische koplopers in de mode-industrie en leiden duurzame initiatieven zoals de Digital Showroom. Om te innoveren, verandert PVH voortdurend op het gebied van technologie, processen en het gedrag van mensen.

Sinds 2019 werken de afdelingen Technology en Digital Sales van PVH Europe samen met Neurofied aan het stroomlijnen van hun manier van werken en het stimuleren van verandering. Deze casus is het verhaal van de transitie van PVH naar schaalbare Tech Support met Neurofied als partner in verandersmanagement.

PVH digital showrooms

“Neurofied sloot pas laat bij de projecten en stond voor een enorme uitdaging om organisatorische veranderingen te leiden. Zij maakten het verschil door af te wisselen tussen operationele en tactische bijdragen. Het combineren van brein en gedragskennis met praktische toepassing is de game-changer. Ze slaagden erin om mensen mee op reis te nemen. Toen het moeilijker werd, werkten zij nog harder om succes te behalen.”

– Marius Boer, Head of Tech Support bij PVH

PVH digital showrooms

Situatie

De technologische infrastructuur voor een wereldwijde organisatie als PVH is zeer complex en de groeiende vraag naar digitale ondersteuning vereiste een stapp naar schaalbare Tech Support. Deze transitie begon met twee belangrijke initiatieven: samenwerken met een internationale Tech Support service provider en migreren naar nieuwe technische support software.

De schaal van dit initiatief was uitdagend: duizenden mensen in meer dan 25 landen moesten hun manier van werken veranderen, nieuwe software leren gebruiken, samenwerken met een nieuw team en nieuwe processen uitvoeren. De projectgroep bestond uit het PVH team, de nieuwe tech support partner, een technische implementatiepartner, en wij richtten ons op verandermanagement.

Aanpak

Onze rol als OCM-team was om de mensenkant van verandering te managen. Onze scope was zowel strategisch als tactisch met onze projecten variërend van het betrekken van belanghebbenden en interne communicatie tot het stimuleren van acceptatie en het volgen van de voortgang. De aard van dit project vereiste een procesmatige aanpak waarbij de mens centraal stond.

Succes- en faalfactoren

Eerst hebben we met het projectteam succes- en faalfactoren gedefinieerd, die we gedurende het hele project hebben gevolgd. Nu de eindtoestand en mogelijke risico’s duidelijk waren, zijn we begonnen met het ontmoeten van alle gerelateerde belanghebbenden. Deze gesprekken hielpen bij het valideren van strategische aannames en het afstemmen op de manier van werken van belanghebbenden. Ze dienden ook als waardevolle input voor het optimaliseren van het communicatie- en adoptieplan, vormden het raamwerk voor het inbedden van nieuwe processen en het versturen van 56 communicatieblips in vier maanden tijd.

Change Champions

Door te verbinden met change champions waren we in staat om gedragswetenschappelijke interventies, workshops en trainingen te co-creëren en implementeren die de betrokkenheid behouden en de weg vrijmaken voor blijvende verandering. Zoals bij elke grootschalige verandering, het ontwikkelen van een duidelijke visie met een verhaal dat de drijvende kracht is, vergroot het vertrouwen en de motivatie. 86% van de betrokken belanghebbenden geeft aan te vertrouwen dat de transitie PVH op lange termijn succes zal opleveren.

PVH digital showrooms

“Door mijn eigen reis als Service Delivery Manager bij PVH te beginnen, heeft Neurofied me geholpen om van start te gaan door het raamwerk te bieden dat ze maandenlang hebben opgebouwd. Door gebruik te maken van interessante technieken en krachtige methoden voor het implementeren van veranderingen, waren we in staat om erachter te komen waar we problemen hadden met het vinden van raakvlakken met onze nieuwe Managed Services Partner, wat ons hielp de samenwerking te verbeteren.”

– Bart Visbeek, Service Delivery Manager bij PVH

PVH digital showrooms

Resultaat

Om acceptatie en verandering op de lange termijn te garanderen, hebben we PVH drie strategische producten geleverd voor het beheer van de transitie:

 1. In-depth stakeholderanalyse
  Empathie en begrip van uw stakeholders is een belangrijk ingrediënt voor succesvolle verandering. Door middel van een reeks diepte-interviews hebben we in kaart gebracht hoe stakeholders zijn verbonden in de meer dan 25 landen die bij de verandering betrokken waren.

  Door duidelijkheid te scheppen over de omvang van de transitie, hebben we PVH geholpen ervoor te zorgen dat alle stakeholders voorbereid en op de hoogte waren van de komende veranderingen.

 2. Communicatie strategie
  Effectieve, consistente en gerichte communicatie is een ander belangrijk ingrediënt voor succes. Gebruikmakend van de stakeholderanalyse hebben we een narratief gecreëerd en afgestemd op verschillende groepen stakeholders om hen te allen tijde in de loop te houden van ontwikkelingen.

  Dit resulteerde in een gedetailleerd communicatieplan met nieuwsbrieven, show & tells, AMA’s en info-evenementen over de hele organisatie.

 3. Change impact indicator
  Voordat nieuwe manieren van werken, tools en processen kunnen worden geïmplementeerd, is het cruciaal om te begrijpen hoe de veranderingen van invloed zullen zijn op verschillende groepen stakeholders

  Door input vanuit alle business units te distilleren, hebben we een change impact indicator opgeleverd met gedetailleerde informatie over hoe veranderingen de cultuur, het gedrag, de technologie, de processen en de governance voor alle stakeholdergroepen zullen beïnvloeden.

  We hebben de change impact indicator `gebruikt om veranderingsinitiatieven af ​​te stemmen op verschillende landen, groepen en afdelingen, wat duurzame adoptie en positieve gedragsverandering mogelijk maakt.

Nieuwe processen en werkwijzen zijn live en worden continu geoptimaliseerd door middel van feedback en co-creatie. Verandering houdt daar niet op. Terwijl we de fakkel teruggeven aan PVH, zorgen we ervoor dat ze volledig in staat zijn om veranderingen te blijven leiden met een gereedschapskist vol gedragswetenschappelijke strategieën en tactieken. 

Neurofied clients: Tesla, Adidas, Bol.com, KLM, KPN, KWF, UNSense, NRC, essent, deloitte, abn amro, tele2, Novo Nordisk, ANWB, Johnson & Johnson, RWS

Wilt u duurzame verandering zien?

Benut de wetenschap van brein en gedragsinzichten.

Deel uw context en uitdagingen met ons in een kosteloos consult van 60 minuten. U krijgt bruikbare gedragsinzichten en interventies op maat, die vervolgens kunnen worden omgezet in een uitgebreid voorstel.

60m consultation by Neurofied