Skip to main content


Expertise gebied

Diversiteit en Inclusie (D&I)

Een evidence-based aanpak voor een divers personeelsbestand en inclusieve cultuur

Gedragsinzichten voor Diversiteit en Inclusie

Diversiteit en inclusie worden steeds belangrijker in organisaties maar worden vaak beschouwd als een gebied waar het een uitdaging is om blijvende gedragsverandering te bewerkstelligen. Gedragswetenschappen kunnen hier een verschil maken door vragen te beantwoorden als…

 • Welke organisatorische en gedragsmatige drijfveren veroorzaken uniformiteit en uitsluiting?
 • Hoe benader je cultuurverandering of gedragsverandering op schaal?
 • Welke evidence-based interventies zijn effectief om D&I te stimuleren?

Lees meer over hoe een evidence-based aanpak voor het stimuleren van D&I de risico’s vermindert, de innovatie vergroot en uw mensen helpt gedijen met een divers personeelsbestand en een inclusieve cultuur.

DEI area of expertise: How We Work at Neurofied - applying behavioral science to change management

De Business Case voor Diversiteit en Inclusie

Bijna de helft van de Fortune 500- bedrijven heeft een Chief Diversity Officer aangesteld die verantwoordelijk is voor het creëren van een diverse en inclusieve cultuur, en heeft het potentieel aangetoond:

Afhankelijk van jullie unieke situatie en behoeften, zullen we de veranderingsinterventies identificeren, ontwerpen en implementeren die het meest direct van invloed zijn op de statistieken en doelen die jullie willen bereiken.

DEI Diversity, Equity, and inclusion program business case and impact Neurofied

Waarom een Evidence-Based Aanpak voor Diversiteit en Inclusie?

Wat zijn de voordelen van jullie Diversiteit en Inclusie team versterken met gedragswetenschappers?

Wetenschappelijk onderbouwd

Mensgericht

Contextspecifiek

Innovatief

Teams waar wij mee samenwerken om diversiteit en inclusie te promoten

Hier zijn enkele teams waarvoor deze inhoud zeer relevant is:
 • DEI-teams en managers 
 • Verandermanagementteams
 • Mensen & Organisatie of Cultuur teams
 • HR-afdelingen
 • L&D-afdelingen

Onze Diensten

Hoe wilt u ons betrekken bij uw DEI-initiatief of bewustmakingscampagne? Wij stemmen elke dienst af op uw situatie en DEI-doelen.

Training

Vraag een spreker, een training op maat of een trainingsprogramma aan.

Consulting

Los organisatie-uitdagingen op met gedragsinzichten en interventies.

Neurofied Change Management

Verandermanagement

Voeg gedragsexpertise toe aan jullie verandermanagement team.

Klantverhaal

Diversiteit en Inclusie Training in de Publieke Sector

We hebben 45 overheidsfunctionarissen van een grote afdeling van het Nederlandse ministerie getraind in het toepassen van evidence-based interventies om diversiteit, gelijkheid en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Ondanks hun beste pogingen slagen instellingen er vaak niet in om succesvol deel te nemen aan DEI als gevolg van gedragsbarrières en onbewuste vooroordelen op het gebied van werving, selectie, promotie, retentie en organisatiecultuur. Deze training was gericht op het overwinnen van deze barrières met wetenschappelijk bewezen, meetbare oplossingen uit de gedragswetenschap.

DEI Diversity, Equity, and Inclusion in the Public Sector

Training

in Diversiteit en Inclusie

Organisaties op alle niveaus hebben moeite om de bevindingen en initiatieven van DEI te vertalen naar daadwerkelijke gedragsverandering en hun doelstellingen te bereiken, vaak omdat de nadruk bij traditionele initiatieven zoals diversiteitstraining sterk ligt op het proberen de gedachten van mensen te veranderen. In plaats daarvan is het effectiever om de systemen en omgevingen waarin beslissingen worden genomen te veranderen.

Gedragswetenschap onderzoekt welke diversiteits- en inclusie veranderinterventies het meest effectief zijn op alle niveaus: individu, team, afdeling en organisatie. Wij laten u de voor uw situatie meest relevante zien en trainen uw team om deze effectief toe te passen.

DEI Diversity, Equity, and inclusion training with behavioral insights

Voorbeeld van een Diversiteit en Inclusie Training

1. Gedragsinzichten

We trappen af ​​met de gedragswetenschap achter diversiteit en inclusie die elk team moet kennen.

 • Ontdek hoe diversiteit, gelijkheid en inclusie worden gevormd in onze hersenen en ons gedrag
 • Identificeer hoe onbewuste vooroordelen diversiteitsinitiatieven kunnen blokkeren en hoe u deze kunt overwinnen
 • Begrijp hoe veranderingen in de context een inclusieve mentaliteit vormgeven en hoe u deze kunt benutten
2. Raamwerk voor Diversiteit en Inclusie

Leer hoe u blijvende en positieve gedragsverandering kunt bereiken door een gevalideerd raamwerk te gebruiken dat prioriteiten, gedrag en processen op elkaar afstemt.

 • Leer duidelijke en uitvoerbare prioriteiten te stellen
 • Identificeer gewenst gedrag en zet dit om in schaalbare gewoonten
 • Optimaliseer systemen en processen om veranderingen te versterken
3. Voorbeelden uit de Praktijk

Bekijk hoe toonaangevende organisaties brein- en gedragsinzichtend hebben toegepast om succesvolle verandering te bewerkstelligen in zaken als…

 • het genereren van buy-in door het management voor diversiteit, gelijkheid en inclusie
 • het creëren van een cultuur van open en eerlijke communicatie
 • het onderbreken van onbewuste vooroordelen (biases) tijdens vergaderingen
4. Interventie Toolkit

Breid uw Diversiteit en Inlcusie toolkit uit met stap-voor-stap, evidence-based gedragsinterventies die u helpen…

 • Verbetering van de instroom en mobiliteit van minderheidsgroepen
 • Het oefenen van gewoonten van inclusief leiderschap
 • Vermindering van werving of prestatie-evaluatie
5. Interactieve Workshops

Door u in groepen op te splitsen, gaat u de veranderingsuitdagingen aan die uniek zijn voor uw organisatie, met behulp van nieuw aangeleerde tools en interventies. Voorbeelden van workshops zijn…

 • Het ontwerpen van systemen voor feedback en leren
 • Metrieken ontwikkelen om de voortgang van DEI te volgen
 • Het creëren van psychologische veiligheid tijdens cruciale gesprekken
6. Vraag en Antwoord

De training is zeer interactief en we moedigen vragen en dialoog aan, maar we zullen ervoor zorgen dat we tijd reserveren om samen te vatten en diep in prangende vragen te duiken.

Evidence-Based Diversiteit en Inclusie webinar

Hier is een fragment uit een van onze webinars over de gedragswetenschap achter D&I, zodat je een idee hebt hoe dit er in de praktijk uitziet.

Verandermanagement of Consulting

in Diversiteit en Inclusie

D&I-training is waardevol bij het vergroten van het bewustzijn en het aanleren van gedragsinzichten en sociale vaardigheden, maar blijvende verandering komt van de organisatorische systemen en processen. Bij verandermanagement- en adviesprojecten kunnen we strategische en praktische ondersteuning bieden, van gedragsstrategie en inzichten tot ontwerp en verandering. Wij kunnen u ondersteunen bij:

 • DEI Training en Coaching: Verbetering van het begrip en de toepassing van D&I.
 • Verandermanagement en communicatie: faciliteren van D&I-integratie.
 • Materiaalbeoordeling en ontwikkeling: communicatiemiddelen verfijnen.
 • Metrieken en feedbackmechanismen: D&I-voortgang definiëren en monitoren.
 • Implementatieondersteuning: Het bieden van continue ondersteuning en begeleiding.

Nadat we met veel bedrijven hebben samengewerkt bij het toepassen van gedragswetenschappen, hebben we tientallen op bewijs gebaseerde diversiteit en inclusie interventies geïdentificeerd die u zullen helpen een cultuur te ontwikkelen waarin uw mensen zich kunnen uiten en uw organisatie profiteert van de verscheidenheid aan perspectieven, kennis en vaardigheden.

Het doel is drieledig: het bereiken van jullie DEI-doelen, het gedragsgeïnformeerd maken van jullie processen en het ontwikkelen van jullie interne gedragsverandering mogelijkheden.

DEI Diversiteit en Inclusie Diversity and Inclusion webinar

Ons betrekken bij jullie verandering?

Pak jullie D&I-initatieven evidence-based aan.

Deel jullie context en uitdagingen in een kosteloos adviesgesprek. Ga aan de slag met bruikbare gedragsinzichten en -interventies, afgestemd op jullie behoeften, die kunnen worden omgezet in een alomvattend voorstel.

Evidence-Based Change Management training with brain and behavior insights by Neurofied