Skip to main content


Expertise gebied

Evidence-Based Verandermanagement

Een mensgerichte benadering voor het aansturen en beheren van organisatieverandering

Evidence-Based Verandermanagement

Het managen van organisatorische veranderingen is complex en veel terugkerende uitdagingen hebben hun wortels in de gedragswetenschappen. Evidence-Based Verandermanagement biedt een robuust raamwerk voor verandermanagement door vragen te beantwoorden zoals…

 • Welke evidence-based strategieën leiden tot succesvolle en duurzame verandering?
 • Hoe communiceer je effectief veranderingen om betrokkenheid te stimuleren?
 • Welke gedragsfactoren beïnvloeden de veranderweerstand van medewerkers?
 • Hoe ga je om met veranderingsmoeheid?

De kern van onze aanpak is het afstemmen van veranderinitiatieven op de ingewikkelde dynamiek van menselijk gedrag. Met behulp van het nieuwste gedragsonderzoek, stemmen we verandermanagement strategieën af op jullie unieke cultuur en doelen terwijl we deze veerkrachtiger en praktischer maken.

How We Work at Neurofied: Evidence-Based Change Management - applying behavioral science to change management

De Business Case voor Evidence-Based Verandermanagement

Waarom een Evidence-Based Aanpak van Verandermanagement?

Waarschijnlijk hebben jullie al een verandermanagement team. Wat zijn de voordelen van een samenwerking met gedragswetenschappers?

Wetenschappelijk onderbouwd

Mensgericht

Contextspecifiek

Innovatief

Teams die hier baat bij hebben

Evidence-based verandermanagement is vooral relevant voor:
 • Verandermanagement teams
 • Organisatieontwikkelings teams
 • Human Resources (HR) teams
 • Mens & Organisatie of Cultuur teams
 • Leiderschaps- en management teams
 • Iedereen die verandering in de organisatie aanstuurt

Onze diensten

Hoe willen jullie ons betrekken bij jullie veranderinitiatieven? Elke dienst stemmen wij af op jullie situatie en doelstellingen.

Training

Vraag een spreker, een training op maat of een trainingsprogramma aan.

Consulting

Los organisatie-uitdagingen op met gedragsinzichten en interventies.

Neurofied Change Management

Verandermanagement

Voeg gedragsexpertise toe aan jullie verandermanagement team.

Klantverhaal

Evidence-based verandermanagement training in de gezondheidszorg

Onze samenwerking met een wereldwijd gezondheidszorgbedrijf om hun People & Organization-gemeenschap te trainen in evidence-based verandermanagement. Met ruim 47.000 medewerkers in 168 landen vertrouwen ze op voortdurende innovatie om in te spelen op een snel veranderende wereld. We verzorgden een keynote waarin ze verander-interventies leerden gecombineerd met drie workshops waarin zij deze implementeerden.

In deze case study leest u over onze evidence-based verandermanagement training in de zorg voor onze geanonimiseerde cliënt. We kunnen de masterclass en workshops eenvoudig aanpassen aan jullie unieke team, organisatie of branche.

evidence-based change training in healthcare - evidence-based change management

Training

in Evidence-Based Verandermanagement

Onze Evidence-Based Verandermanagement training voorziet jullie mensen van bruikbare inzichten, hulpmiddelen en tactieken uit de gedragswetenschappen die de terugkerende uitdagingen bij het beheren van organisatorische veranderingen aanpakken. Leer oevidence-based interventies om de impact en duurzaamheid van veranderingsgebieden te vergroten, zoals…

 • planning en risico-management
 • het communiceren van de verandering
 • betrokkenheid van belanghebbenden
 • ondersteuning van leiderschap
 • verandering meten

Jullie context en doelstellingen bepalen waar de training over gaat. We zouden o.a. thema’s kunnen opnemen zoals het verminderen van risico’s voor verandering door middel van interventies zoals de Premortem, het creëren en communiceren van een overtuigend en consistent veranderverhaal met het Public Narrative, of het in kaart brengen van de informele, horizontale hiërarchie met Organizational Network Analysis.

Vorobeeld van een Evidence-Based Verandermanagement Training

1. Gedragsinzichten

We trappen af ​​met de kernprincipes van Brein & Gedrag in verandering die elk team moet kennen.

 • Ontdek hoe  snel en langzaam denken de beslissingen van uw stakeholders beïnvloedt

 • Identificeer welke cognitieve vooroordelen verandering kunnen blokkeren en hoe u deze kunt verzachten

 • Begrijp hoe veranderingen in de context gedrag bepalen en hoe u dit kunt benutten

2. Raamwerk voor Verandering

Leer hoe u blijvende en positieve gedragsverandering kunt bereiken door een gevalideerd raamwerk te gebruiken dat prioriteiten, gedrag en processen op elkaar afstemt.

 • Leer duidelijke en uitvoerbare veranderingsprioriteiten te stellen

 • Identificeer gewenst gedrag en zet dit om in schaalbare gewoonten

 • Optimaliseer systemen en processen om veranderingen te versterken

3. Voorbeelden uit de Praktijk

Bekijk hoe toonaangevende organisaties brein- en gedragsinzichten hebben toegepast om succesvolle verandering te bewerkstelligen in zaken als…

 • het creëren van culturen van diversiteit en inclusie

 • het cultiveren van een organisatie groeimindset

 • het bevorderen van constructieve conflicten om de betrokkenheid en prestaties van medewerkers te vergroten

4. Interventie toolkit

Breid uw toolkit voor verandermanagement uit met stapsgewijze, op bewijs gebaseerde gedragsinterventies die u helpen…

 • vergroot de betrokkenheid bij circulaire verantwoording
 • schaalverandering via een netwerk van veranderingskampioenen
 • culturen veranderen door sociale normen op één lijn te brengen
5. Interactieve workshops

Door u in groepen op te splitsen, gaan jullie de veranderingsuitdagingen aan die uniek zijn voor jullie organisatie, met behulp van nieuw aangeleerde tools en interventies. Voorbeelden van workshops zijn…

 • onzichtbare risico’s beperken door een premortem uit te voeren
 • verandering mobiliseren door een krachtig public narrative te construeren
 • het cultiveren van schaalbare gewoonten door het ontwerpen van als-dan-plannen
6. Vraag en Antwoord

De training is zeer interactief en we moedigen vragen en dialoog aan, maar we zullen ervoor zorgen dat we tijd reserveren om samen te vatten en diep in prangende vragen te duiken.

Evidence-Based Verandermanagement webinar

Hier is een fragment uit een van onze webinars over Evidence-Based Verandermanagement.

Of bekijk meer webinars en interventies op het Neurofied Youtube kanaal.

Evidence-Based

Verandermanagement of Advies

Ongeacht het exacte type verandering, streven al onze verandermanagement- en adviesdiensten ernaar om zo evidence-based mogelijk te zijn. Wij verbeteren uw interne verandermogelijkheden door gedragsinzichten en interventieontwerp te combineren met strategische en praktische ondersteuning. Onze adviesdienst is meestal gericht op een specifiek project, terwijl onze Verandermanagement dienst is ontworpen om jullie verandermanagers en agenten in staat te stellen veranderingen in meerdere projecten effectief te bewerkstelligen. Zo kunnen wij jullie teams ondersteunen:

 • Evidence-Based Training en Coaching: Het opbouwen van een robuust begrip en toepassing van gedragsinzichten in verandermanagement.
 • Veranderstrategie en communicatie: Faciliteren van de integratie van gedragsinzichten in veranderingsinitiatieven.
 • Ontwikkeling en evaluatie van hulpbronnen: Verfijning van materialen voor communicatie en verandermanagement.
 • Statistieken en feedback: voortgang van veranderingsinitiatieven vaststellen en volgen.
 • Implementatieondersteuning: Voortdurende begeleiding en ondersteuning van jullie inspanningen op het gebied van verandermanagement.

Door te investeren in onze Verandermanagement dienst krijgt uw organisatie gedurende 12 maanden toegang tot onze expertise, zodat jullie over de nodige capaciteiten beschikken om verschillende veranderprojecten te beheren. Ons doel is om jullie verandermanagementprocessen te verbeteren, ze gedragsmatiger te maken en interne capaciteiten te ontwikkelen om veranderingen effectiever te beheren.

Soorten Veranderinitiatieven

Hier zijn enkele voorbeelden van de soorten organisatorische verandermanagementprojecten waaraan wij met onze klanten werken.

Mensen en Culturele Verandering

Er zijn veel manieren waarop jullie mensen en cultuur voortdurend veranderen en enkele voorbeelden van hoe wij jullie kunnen helpen zijn…

✔️ het versterken van een cultuur van vertrouwen, inclusie, groei en experimenteren
✔️ het verankeren van gewoonten in de dagelijkse praktijk van mensen
✔️ het overwinnen van weerstand tegen verandering

Manier van Werken Verandering

We gaan vaak over van de ene manier van werken naar de andere. Elk van de onderstaande methodologieën draait om op een nieuwe manier denken om nieuwe beslissingen te nemen die ander gedrag veroorzaken, wat tot betere resultaten leidt.

Enkele voorbeelden van projecten waarbij wij jullie kunnen ondersteunen zijn…

✔️ Hybride: digitaal werken vanuit huis
✔️ Projectmanagement: lean, agile, six sigma, scrum
✔️ Kwaliteitscontrole: Business Process Re-engineering, Total Quality Management, Enterprise Resource Planning

Transformationele Verandering

Grote transformaties draaien vaak om gedragsverandering. Gedragsinzichten kunnen helpen bij…

✔️ Digitale transformaties
✔️ Leiderschapstransformaties
✔️ HR-transformaties

Systeem- en Procesverandering

Wanneer veel mensen in jullie organisatie een nieuw proces moeten adopteren of nieuwe software moeten gebruiken, zijn gedragsinzichten zeer nuttig, vooral bij…

✔️ het integreren van feedback van stakeholders in de communicatie- en adoptiestrategie
✔️ het faciliteren van besluitvorming en planning van strategie en sessies
✔️ het afstemmen van de huidige manier van werken op de vereisten

Ons betrekken bij jullie verandering?

Benut de waarde van evidence-based verandering.

Deel jullie context en uitdagingen in een kosteloos adviesgesprek. Ga aan de slag met bruikbare gedragsinzichten en -interventies, afgestemd op jullie behoeften, die kunnen worden omgezet in een alomvattend voorstel.

Evidence-Based Change Management training with brain and behavior insights by Neurofied