Skip to main content

Compliance in de financiële sector

met schaalbare, evidence-based oplossingen voor ethisch gedrag

Brein- en gedragsinzichten voor Compliance

Sinds de crisis van 2008 staan financiële instellingen onder strenger toezicht van de regelgeving en dragen ze een zware verantwoordelijkheid met betrekking tot ethisch gedrag en beleid. We werken samen met een toonaangevende financiële instelling in Nederland om hun compliance te verbeteren en hebben deze case-study geanonimiseerd in lijn met hun beleid.

Onze klant neemt hun verantwoordelijkheden serieus en heeft een expertisecentrum (CoE) dat zich toelegt op ethisch gedrag. We werken samen met hun interne experts om neurowetenschappelijke expertise te bieden en gezamenlijk gedragsgeïnformeerde oplossingen te creëren om ethisch gedrag binnen de organisatie op wereldwijde schaal te bevorderen.

“Neurofied heeft ons verrassende inzichten en praktische tools gegeven om gedragsrisico’s te begrijpen en te verminderen. Een aanrader voor iedereen die iets wil leren over de psychologie van gedrag in organisaties.”

– Senior Expert Gedragsrisico & Verandering

Situation

Situatie

De gedragswetenschappers van deze financiële instelling hebben een raamwerk voor risicobeheer gecreëerd dat onmiddellijke root cause analysis mogelijk maakt, zodra zich een incident voordoet. Dit helpt hen complexe problemen oplossen door onderliggende gedragsfactoren bloot te leggen die tot wangedrag kunnen leiden.

Na het creëren van een duidelijk begrip van het probleem en de oorzaak ervan, komt het tijd om effectieve oplossingen te bedenken. Het ontwerpen van oplossingen gericht op complex gedrag van duizenden medewerkers blijkt echter een flinke uitdaging. Om interne vaardigheden aan te vullen met externe expertise, verzorgde Neurofied een strategische solutions sessie.

Aanpak om compliance te verhogen

Gedrag is een functie van mens en omgeving. Het meewegen van de professionele context van medewerkers is daarom essentieel bij het ontwerpen van effectieve oplossingen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar oplossingen die een omgeving creëren waarin medewerkers worden aangemoedigd om ethische beslissingen te nemen.

We werden gevraagd om voort te bouwen op bestaande compliance kaders die inzoomen op de onderliggende drijfveren van ethisch gedrag zoals transparantie, rol modellering en verantwoording. Elk van deze drijfveren is gekoppeld aan een reeks gedragingen die gewenst gedrag bevorderen of degraderen.

In onze benadering van het bedenken van oplossingen hebben we vastgesteld welke onbewuste barrières of biases het gewenste gedrag waarschijnlijk in de weg staan. Door interventies te ontwerpen die werknemers in staat stellen deze onbewuste biases te overwinnen, helpen we de brug slaan naar gedragsverandering in de praktijk.

Approach
Results

Resultaat

In een strategische solutions sessie met het CoE hebben we een reeks interventies voor hun solutions toolkit gepresenteerd en besproken. De door ons geïdentificeerde gedragsinzichten hebben we vertaald naar concrete richtlijnen voor implementatie op meerdere gedragsgebieden:

  1. Rol modellering en verhalen vertellen

Rol modellering door leiderschap is essentieel bij het bevorderen van ethisch gedrag. Een manier om dit te doen is door een duidelijk en consistent verhaal te communiceren dat medewerkers helpt goede intenties om te zetten in daadwerkelijk gedrag. De Public Narrative- interventie helpt leiders dit op grote schaal te doen.

Door elementen van urgentie, eenheid en empathie in je boodschap te verwerken, helpt de Public Narrative  techniek leiders om vertrouwen en een emotionele band met hun publiek te creëren wat blijvende veranderingen in hun gedrag mogelijk maakt. We stelden leiders voor om hun narratief te structureren volgens de 30-3-30 regel, waarin een verhaal kan worden gecommuniceerd in 30 seconden, 3 minuten of 30 minuten, afhankelijk van de situatie en context.

  1. Transparantie door denk-schrijf-deel

Goed gedrag is sterk afhankelijk van transparantie in mensen en processen. Onze hersenen zijn echter bedraad om risico’s en verliezen te vermijden en om groepsconsensus te verkiezen boven onenigheid. Als ze niet worden aangepakt, maken deze onbewuste biases echte transparantie onmogelijk.

Om deze risico’s te beperken, stelden we voor om een denk-schrijf-deel-protocol te implementeren wanneer de transparantie moet worden vergroot. Wanneer belangrijke onderwerpen in vergaderingen aan de orde komen, wordt belanghebbenden gevraagd eerst hun redenering door te denken en hun argumentatie op te schrijven. Pas dan wordt hen gevraagd hun mening te delen. De think-write-share mitigeert risico’s zoals groepsdenken, authority bias en informatie asymmetrie, en bevordert vertrouwen en transparantie tijdens vergaderingen.

  1. Gepersonaliseerde accountability training

Morele accountability training is standaardprocedure in de meeste financiële instellingen, maar individuele verschillen in accountability stijl doen vaak afbreuk aan de effectiviteit van dit soort trainingen. Mensen kunnen in accountability stijl grofweg worden gecategoriseerd als self-enhancing (ik ben beter dan gemiddeld) of self-effacing (ik ben slechter dan gemiddeld). Het is van cruciaal belang dat de training morele accountability is afgestemd op deze stijlen.

We stelden voor om hun trainingsprogramma’s voor morele accountability op te splitsen in twee sporen: in principle-based en rule-based. Nieuwe medewerkers die zich beschrijven als self-enhancing, worden aangemoedigd om het principle-based trainingsprogramma te volgen, waarin wordt benadrukt dat hun positie en status binnen de organisatie risico lopen als ze zich onethisch zouden gedragen. Werknemers die zich als self-effacing beschrijven, worden aangemoedigd om rule-based training te volgen die de vastgestelde sancties voor overtredingen in verschillende situaties accentueert.

Door trainingstrajecten af te stemmen op individuele verschillen, kunnen financiële instellingen de effectiviteit van trainingen verhogen en de verantwoordingsplicht in de hele organisatie vergroten.

De volgende stap is experimenteren. Door interventies te testen, meten, optimaliseren en op te schalen, kunnen financiële instellingen achterhalen welke oplossingen het beste werken in hun unieke context. We blijven werken aan gedragsgerichte oplossingen voor ethisch gedrag in de hele financiële sector.

Neurofied clients: Tesla, Adidas, Bol.com, KLM, KPN, KWF, UNSense, NRC, essent, deloitte, abn amro, tele2, Novo Nordisk, ANWB, Johnson & Johnson, RWS

Wilt u duurzame verandering zien?

Benut de wetenschap van brein en gedragsinzichten.

Deel uw context en uitdagingen met ons in een kosteloos consult van 60 minuten. U krijgt bruikbare gedragsinzichten en interventies op maat, die vervolgens kunnen worden omgezet in een uitgebreid voorstel.

60m consultation by Neurofied