Skip to main content

Culturele diversiteit binnen management in de publieke sector

Diversiteit en Inclusie bij Rijkswaterstaat (RWS)

Culturele diversiteit binnen management in de publieke sector

Een overheidsinstelling is een afspiegeling van de maatschappij. Maar in een samenleving die steeds diverser wordt, is het niet altijd vanzelfsprekend dat culturele diversiteit ook toeneemt binnen overheidsinstanties, vooral in hogere managementlagen. Terwijl deze organisaties streven naar een divers en inclusief werkklimaat, komen ze vaak obstakels tegen die de doorstroom van medewerkers met een cultureel diverse achtergrond belemmeren. Deze barrières moeten actief doorbroken worden om een werkomgeving te creëren vol diverse perspectieven en achtergronden binnen de publieke sector.

Rijkswaterstaat (RWS) is een inspirerend voorbeeld van een overheidsinstantie die deze uitdaging heeft aangepakt. Als uitvoerende overheidsorganisatie verantwoordelijk voor infrastructuur en waterbeheer in Nederland, erkent RWS het belang van culturele diversiteit en inclusie naast hun technische en ecologische taken. RWS streeft naar het diversifiëren van hun personeelsbestand en werkt samen met Neurofied om de onderliggende dynamieken van culturele diversiteit en inclusie te onderzoeken en aan te pakken.

Deze case study belicht de aanpak, bevindingen en aanbevelingen van dit project. Ontdek hoe een overheidsorganisatie haar rol als voorloper in het bevorderen van culturele diversiteit versterkt en welke stappen jouw organisatie kan nemen om dit ook te bereiken.

Rijkswaterstaat logo (RWS)
Rijkswaterstaat RWS case study by Neurofied - Cultural Diversity
RWS DEI Case Study Neurofied deliverable 1 -Cultural Diversity

Onderzoek en Aanpak voor Culturele Diversiteit

We kozen voor een integrale aanpak, waarbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden werden toegepast. Dit omvatte een uitgebreide literatuurstudie waarbij we wetenschappelijk onderzoek naar culturele diversiteit en inclusie in organisaties doorzochten om inzichten en best practices te verzamelen. We voerden een reeks diepte interviews uit met een breed scala aan stakeholders binnen de organisatie, inclusief management, HR-professionals, en medewerkers uit de doelgroep zelf.

Deze interviews boden inzicht in de persoonlijke ervaringen en percepties van medewerkers, en leverden waardevolle informatie op over de bestaande organisatiecultuur en de invloed daarvan op diversiteit en inclusie.Daarnaast werd een kwantitatieve netwerkanalyse uitgevoerd, die inzichten bood in de sociale netwerken binnen de organisatie en hoe deze de doorstroom van cultureel diverse werknemers beïnvloeden.

Bevindingen en Interventies voor Culturele Diversiteit

De literatuurstudie, diepgaande interviews en netwerkanalyse gaven een helder beeld van de culturele diversiteit en inclusie dynamieken binnen de organisatie. Hierbij werden twaalf hoofdfactoren in kaart gebracht die een sleutelrol spelen in het beïnvloeden van de doorstroom en vertegenwoordiging van cultureel diverse werknemers naar hogere posities. Deze factoren omvatten aspecten zoals beoordeling en selectiecriteria, de impact van sociale netwerken en percepties rond leiderschap en professionele groei.

Op basis van deze analyse stelden we een geïntegreerde interventiestrategie samen, specifiek gericht op het adresseren van de geïdentificeerde barrières. Deze strategie omvat 12 verschillende kerninitiatieven, waaronder:

  • Het verbreden van de wervingsmethoden, wat de organisatie in staat stelt een diverser talentenpool te bereiken en aan te trekken.
  • Het standaardiseren van de doorstroomprocedures, om consistentie en objectiviteit in promotiebeslissingen te waarborgen.
  • Het belonen van inclusief leiderschap, wat leidinggevenden stimuleert om actief bij te dragen aan een diverse en inclusieve werkomgeving.
  • Het mitigeren van impliciete biases, een belangrijk aspect om onbewuste vooroordelen in de organisatie te verminderen en gelijkheid in kansen te bevorderen.
RWS DEI Case Study Neurofied deliverable 2 - Cultural Diversity
Results

Conclusie en Volgende Stappen

De grootste uitdagingen binnen culturele diversiteit en inclusie liggen in het waarborgen van een brede organisatorische betrokkenheid en het verzekeren van een succesvolle integratie van de interventies in de bestaande bedrijfscultuur. Hierbij ligt de focus op heldere communicatie, het betrekken van alle niveaus binnen de organisatie, en het flexibel blijven in het aanpassen van de aanpak op basis van inzichten en feedback.

Voor organisaties die serieus werk willen maken van diversiteit en inclusie, is het belangrijk om een strategie te ontwikkelen die past bij hun unieke personeelsbestand en situatie. Deze case study biedt praktische handvatten en laat zien hoe je strategisch en op basis van onderzoek een inclusieve en diverse werkomgeving kunt creëren. Een werkplek waar iedereen de kans krijgt om zijn of haar volledige potentieel te benutten.

Een selectie van andere trotse klanten

Neurofied clients: Tesla, Adidas, Bol.com, KLM, KPN, KWF, UNSense, NRC, essent, deloitte, abn amro, tele2, Novo Nordisk, ANWB, Johnson & Johnson, RWS