Skip to main content

Verander Training in Gezondheidszorg

Een evidence-based aanpak voor blijvende verandering in de gezondheidszorg

Gemiddeld met 9⭐ beoordeeld door 40 deelnemers

Verander Training in Gezondheidszorg

Op weg naar een patiëntgerichte, circulaire en duurzame toekomst is de gezondheidszorg de meest ingrijpende transitie tot nu toe ingegaan. Te midden van deze uitdagingen, die worden gekenmerkt door onzekerheid en complexiteit, bevindt zich een cruciale factor voor succes: menselijk gedrag.

We hebben deze evidence-based verander training in de gezondheidszorg samen met onze geanonimiseerde klant ontwikkeld, conform hun beleid. Tijdens een tweedaagse conferentie gaven we een keynote over het leiden van evidence-based verandering in combinatie met drie workshops waarin de deelnemers deze bewezen gedragsveranderingsinterventies implementeerden.

Evidence-Based Change Training in Healthcare

De communicatie en manier om de kennis te delen was uitstekend. Wat ik het leukst vond, waren zeker de interventies en vooral het feit dat Neurofied ze aanpaste aan onze uitdagingen en context.”

– People & Organizations Lead

Situation

Situatie

Onze klant is een toonaangevende organisatie en onderzoeksinstituut in de behandeling van chronische ziekten zoals diabetes en obesitas. Met meer dan 47.000 medewerkers in 80 kantoren in meer dan 168 landen zijn ze afhankelijk van constante innovatie om bij te blijven in een snel veranderende wereld. In het middelpunt hiervan staat hun People & Organizations (P&O) afdeling, verantwoordelijk voor het aansturen van verandering in de hele organisatie en haar mensen.

Omdat ze zich bewust zijn van het feit dat verandering een constante is en niet slechts een fase, willen ze tools ontwikkelen die hun medewerkers in staat stellen om op een wendbare, adaptieve en veerkrachtige manier op veranderingen te reageren. We hebben hen geholpen dit te bereiken door gebruik te maken van diepgaande kennis van gedragsstimulerende factoren en barrières en door interventies te ontwerpen die positieve gedragsverandering mogelijk maken.

Aanpak Verander Training in Gezondheidszorg

Op basis van hun specifieke organisatorische uitdagingen hebben we een training ontworpen die essentiële brein- en gedragsinzichten combineert met praktische voorbeelden en bruikbare tools & tactieken voor P&O belanghebbenden in Noordwest-Europa. Om ervoor te zorgen dat het geleerde direct in de praktijk wordt gebracht, hebben we drie workshops opgezet waarin deelnemers samen aan de slag gingen met het ontwerpen en implementeren van evidence-based interventies om verandering te managen.

We bouwden deze interactieve training op rond een aantal kernprincipes van de menselijke psychologie en gedragswetenschappen in snel veranderende omgevingen. Mensen zijn bijvoorbeeld geprogrammeerd om zich te verzetten tegen verandering, omdat het onbekende risico’s en onzekerheid met zich meebrengt. Dit resulteert in verschillende gedragsbarrières zoals reactiviteit, afhaken en soms zelfs sabotage.

Onze veranderingstraining in de gezondheidszorg bood op bewijs gebaseerde hulpmiddelen om een organisatieomgeving te creëren waarin mensen verandering omarmen in plaats van zich ertegen te verzetten.

Approach

“Het heeft ons aangemoedigd om actief na te denken over verschillende soorten vooroordelen in ons werk. En dat zijn er veel! Ook goed en nuttig om andere perspectieven te horen, en tegelijkertijd fijn om te ervaren dat we grotendeels op dezelfde lijn zitten; we zien eigenlijk allemaal dezelfde verbeterpunten.”

– HR leider

Results

Resultaten

Samen hebben we drie praktijkcases uitgewerkt die model staan voor relevante veranderingsuitdagingen waar de organisatie mee te maken heeft. Tijdens de workshops implementeerden de deelnemers evidence-based veranderinterventies om hun specifieke uitdagingen op te lossen. Grofweg ondersteunen deze interventies drie verandercomponenten: de-risking, communicatie en reinforcing. Deze aanpak resulteert in unieke oplossingen voor (toekomstige) uitdagingen waar een organisatie voor staat.

De-risking

Om specifieke veranderingsuitdagingen te de-risken, implementeerden we een premortem. Deze interventie daagt belanghebbenden uit om zich de beste en slechtste uitkomstscenario’s van een verandering voor te stellen en achterwaarts te werken om ongeziene risico’s, wegversperringen en rode vlaggen te identificeren. De premortem gaat planningsfouten, overoptimisme en groepsdenken actief tegen door belanghebbenden te stimuleren om buiten de gebaande paden te denken. Het nodigt ook uit tot debat en discussie zonder met de vinger te wijzen, waardoor het een ideale manier is om risico’s te beperken en tegelijkertijd aan te zetten tot openheid en samenwerking.

Communicatie

Een ander belangrijk element van elke op feiten gebaseerde veranderingstraining in de gezondheidszorg is communicatie. Transformaties waarbij senior leiders open communiceren over verandering hebben 8 keer meer kans van slagen¹. Op schaal vereist dit dat managers in de hele organisatie duidelijk en consistent communiceren.

Om dit te bereiken, hielpen we de managers van P&O met het opstellen van een public narrative, een communicatietechniek die ten grondslag ligt aan bijna alle grote toespraken, van wereldleiders tot bedrijfsleiders. Door het veranderingsverhaal te structureren rond empathie, eenheid en urgentie, kan iedereen grote groepen belanghebbenden mobiliseren en hen organiseren rond strategische doelstellingen.

Versterken

Om op de lange termijn te slagen, moeten veranderingen beklijven. Dit kan worden bereikt door belanghebbenden te helpen positieve gewoonten te creëren die de gewenste veranderingen versterken. Maar het kan een hele uitdaging zijn om tienduizenden belanghebbenden gewoonten aan te leren die standhouden onder omstandigheden van stress en onzekerheid. We hebben dit aangepakt door als-dan-plannen te ontwerpen, een in de praktijk geteste aanpak om gewoonten snel te activeren en te versterken.

We daagden de managers uit om prompts (de als-voorwaarden) op de werkvloer te identificeren en deze te koppelen aan specifiek gedrag dat verandering versterkt. Bijvoorbeeld: Als ik een afdelingsoverstijgende vergadering faciliteer, dan zorg ik ervoor dat we ten minste één gezamenlijk doel hebben. Door het co-creëren, communiceren en uitvoeren van als-dan plannen, kunnen organisaties verandering enorm versnellen door het aanboren van gewoontevorming.

Volgende stappen

In de toekomst zal onze klant deze interventies implementeren en opschalen door ze aan te passen aan hun unieke organisatorische context en belanghebbenden. Zoals gezegd is verandering in de 21e eeuw een constante, geen fase, waarin experimenteren en leren belangrijke doelstellingen voor succes zijn. Bovenal willen we hen helpen om mindset, context en gedrag centraal te houden bij alle veranderingsinitiatieven als hun toegewijde gedragsbusinesspartner.

¹ McKinsey Transformational Change Survey 2014, n = 1.713 respondenten.

Neurofied clients: Tesla, Adidas, Bol.com, KLM, KPN, KWF, UNSense, NRC, essent, deloitte, abn amro, tele2, Novo Nordisk, ANWB, Johnson & Johnson, RWS

Wilt u duurzame verandering zien?

Benut de wetenschap van brein en gedragsinzichten.

Deel uw context en uitdagingen met ons in een kosteloos consult van 60 minuten. U krijgt bruikbare gedragsinzichten en interventies op maat, die vervolgens kunnen worden omgezet in een uitgebreid voorstel.

60m consultation by Neurofied