Skip to main content
Change management verander management

Verander Management Uitgelegd

Dit is artikel 1 in onze serie over verander management geïnformeerd door inzichten uit ons brein en gedrag. In dit artikel leggen wij uit hoe verander management werkt en zie je voorbeelden van projecten. In artikel 2 lees je over relevante verander management modellen en gedragsmodellen die hierbij ondersteunen. In artikel 3 ligt de focus op 7 principes die jij kan volgen om jouw verander projecten mensgericht aan te pakken.

Verandering komt in vele vormen en onder verschillende omstandigheden. Het beweegt onopvallend of verrast je. Aanjagers van verandering zijn sociale, economische, politieke en technologische invloeden die organisaties dwingen zich aan te passen of verouderd te raken. Het managen van verandering is daarom essentieel.

Verander management is een complexe zaak, zowel om volledig te begrijpen als om goed uit te voeren. Veel organisaties hebben verandermanagement teams of experts, maar inzicht in het managen van organisatieverandering is een belangrijke vaardigheid voor elke manager.

Change management verander management

We hebben dit artikel geschreven om u inzicht te geven in verandermanagement. U vindt er veel praktische, wetenschappelijk onderbouwde tools en antwoorden op onder meer de volgende vragen:

 • Wat is (organisatorisch) verandermanagement?
 • Hoe vindt organisatorische verandering plaats?
 • Welke soorten veranderprojecten komen veel voor?
 • Hoe kunt u uw verandermanagement vaardigheden verbeteren?

Wat is (organisatorisch) verander management?

Organisatorisch verander management is het vakgebied dat zorgt voor positieve, effectieve en blijvende verandering in organisaties. Dit omvat veel activiteiten, waaronder afstemming met belanghebbenden en zorgen voor buy-in van leiderschap, communicatie, het stimuleren van adoptie of gedragsverandering en het meten van de voortgang om de veranderstrategie aan te passen.

Organisaties veranderen voortdurend. De strategie wordt aangepast aan nieuwe of evoluerende markten, de cultuur past zich aan aan verschuivingen in normen waarden en er wordt regelmatig nieuwe technologie geïntroduceerd. Wat hebben alle organisatieveranderingen gemeen? Het gaat om mensen en heeft gevolgen voor hun manier van werken, werkgeluk, productiviteit en nog veel meer.

Hoe vindt organisatorische verandering plaats?

Verandering vindt plaats in de hele organisatie. Wanneer het een grote verandering is in een grote organisatie, kan dit gevolgen hebben voor duizenden mensen in tientallen landen. Wat we geneigd zijn te vergeten als we er zo over praten, is dat elk van deze mensen iemand is zoals jij. Iemand met behoeften, verlangens, drijfveren en unieke ervaringen.

Deze mensen zijn gegroepeerd in teams die zijn gegroepeerd in afdelingen of business units. Elk team en elke afdeling/BU heeft ook een unieke manier van werken. Al deze entiteiten zijn verbonden door relaties, processen en technologieën. En dat is nog maar één organisatie, vaak zijn er ook partners om rekening mee te houden.

Organisatorische veranderteams zijn verantwoordelijk voor het verbinden van de punten en lijnen in dit constant veranderende systeem. Grotere organisaties hebben doorgaans toegewijde change management of organisational design teams, terwijl kleinere organisaties de neiging hebben om te vertrouwen op management-, HR– en (interne) communicatie teams.

Welke soorten veranderprojecten komen veel voor?

Een van de belangrijkste uitdagingen van veranderteams in organisaties is dat verandering in zoveel smaken komt. Het stimuleren van de adoptie van een nieuwe softwaretool vereist vaak niet dezelfde vaardigheden als het afstemmen van belanghebbenden op een nieuwe strategie of het bijbrengen en verbeteren van een Growth Mindset bij uw mensen. Het is daarom handig om veranderingen te kunnen categoriseren.

Hier zijn enkele soorten veranderprojecten die wij regelmatig zien langskomen:

 1. Strategie-implementatie
 2. Mensen en cultuurverandering
 3. Procesoptimalisatie
 4. Digitale transformatie
 5. Herstructurering (en M&A)

1. Strategie-implementatie

Een goede strategie houdt rekening met de hele organisatie en de impact op alle afdelingen en diensten. Het implementeren van een nieuwe strategie heeft vaak invloed op het hele bedrijf waaronder mensen, processen, technologie en organisatieontwerp. Deze veranderingen kunnen op zichzelf zo groot zijn dat ze als individuele veranderingsprojecten worden beheerd.

Verandermanagement gedreven door strategie-implementatie is gericht op het grote geheel. Hoe stemmen we de verschillende veranderingen op elkaar af? Past onze cultuur daar goed bij? Krijgen we feedback zodat we onze veranderstrategie onderweg kunnen aanpassen?

Als je de vaardigheden op het gebied van verandermanagement in huis hebt, kan dit type verandering vaak het beste worden beheerd door een intern team, misschien door samen te werken met externe partners voor domeinexpertise en een blik van buitenaf.

2. Mensen en Cultuurverandering

Hoewel bijna alle veranderingen gevolgen hebben voor mensen, zijn sommige projecten volledig gericht op het transformeren van menselijk kapitaal. Mensen moeten misschien nieuwe vaardigheden opdoen, er kan behoefte zijn aan meer Growth Mindset denken, of de teams kunnen profiteren van meer diversiteit om te putten uit een bredere pool van kennis, ervaring en netwerk.

Culturele verandering is een van de moeilijkste veranderingen die er zijn en het gebruik van verouderde modellen en best practices kan averechts werken. Hebben mensen inspraak in hoe de verandering hen zal beïnvloeden? Welke gewoonten kunnen weerstand opleveren? Moeten we ons concentreren op het vergroten van de motivatie, het verminderen van frictie of het zorgen dat de juiste triggers aanwezig zijn?

We zijn hier misschien bevooroordeeld, maar gezien het lage slagingspercentage van culturele verandering (~19%), lijkt het verstandig om iemand in het veranderteam te hebben die zich richt op het afstemmen van de interventies op inzichten uit de gedragspsychologie en neurowetenschappen.

3. Procesoptimalisatie

Procesveranderingen vinden voortdurend plaats op alle niveaus, zelfs individueel. De waarde van een verandermanagement team ligt in het faciliteren van de acceptatie van nieuwe processen en het afstemmen ervan op elkaar en de algemene bedrijfsstrategie. De meeste van deze procesoptimalisaties zijn incrementeel en af en toe komt er een radicale verandering die op zijn beurt andere processen vereist om hierop af te stemmen.

Deze steeds veranderende aard van procesoptimalisaties betekent dat verandermanagers baat kunnen hebben bij een flexibele benadering van projectbeheer (agile planning) en design-gericht denken, waarbij voorrang wordt gegeven aan experimenten boven plannen die vast staan (waterfall planning).

4. Digitale Transformatie

Technologie verbetert steeds sneller en dit heeft veel implicaties voor organisaties. Deze projecten kunnen variëren van het implementeren van nieuwe software (bijv. CRM, ERP) en het technisch onderlegd maken van uw mensen of zelfs het mogelijk maken van een voldoenende en productieve thuiswerkomgeving met de juiste technologie-stack.

Tegen 2022 hebben veel organisaties al toegewijde digitale transformatie teams opgezet om deze veranderprojecten aan te sturen. Ze hebben de neiging om nauw samen te werken met andere teams (technologie, product, HR) om de technologie, processen en manier van werken te stroomlijnen.

Als er een groot menselijk component in uw verandering lijkt te zitten, plannen we graag een oriëntatiegesprek in om te kijken hoe wij u kunnen versterken.

5. Herstructurering en Fusies & Overnames

Technisch gezien zijn dit verschillende projecten, maar vanuit een verander management perspectief overlappen ze elkaar vaak. Het herstructureren van de organisatie kan van invloed zijn op veel aspecten van het dagelijks leven van mensen, zoals waar ze werken, wie hun directe collega’s zijn en of zij met nieuwe technologie of processen moeten leren werken.

Bij fusies en overnames is er de extra complexiteit van het integreren van twee of meer verschillende bedrijfsculturen. Veranderingsprojecten van het type herstructurering hebben veel operationele details en moeten altijd een intern veranderteam omvatten dat idealiter samenwerkt met domein specialisten.

De rol van brein en gedrag in verander management

Zoals je misschien in dit artikel hebt opgemerkt, is goed organisatorisch verander management mensgericht. Natuurlijk kunnen technologie en processen worden vervangen, maar het zijn de mensen die hun beslissingen en gedrag moeten aanpassen.

Dit brengt ons bij de vraag: “zijn de belangrijkste modellen en best-practices in verander management up-to-date met de allernieuwste gedrags-, cognitieve en neurowetenschappen?”. Met andere woorden: “gebruiken we alle inzichten die de wetenschap ons heeft gegeven over het gedrag van mensen?”. Het antwoord op beide vragen lijkt een duidelijk ‘nee’.

In de afgelopen drie decennia hebben we veel geleerd over hoe mensen voorspelbaar irrationeel zijn. Je hebt misschien gehoord van Systeem 1 & 2, cognitive biases of nudges. Deze en andere revolutionaire ideeën moeten worden geïntegreerd in de wetenschap van verander management in organisaties. Dit is waar wij aan werken.

Verander management geïnformeerd door brein & gedrag

Als verander bureau werken wij samen met de interne teams en belanghebbenden die verantwoordelijk zijn voor verander management binnen uw organisatie. Wij kunnen u zowel strategisch als operationeel ondersteunen.

Enkele van de manieren waarop u van ons kunt verwachten dat we waarde toevoegen, zijn door…

 • Uw aanpak en plannen valideren met wetenschappelijk onderbouwde inzichten
 • Inzichten destilleren uit wetenschappelijk onderzoek en deze praktisch voor u maken
 • Beheer van het gedragsrisico van uw verandertraject
 • Afstemmen met de belangrijkste belanghebbenden en hun feedback integreren
 • Opstellen, verfijnen en implementeren van de communicatiestrategie
 • De adoptie van nieuwe manieren van werken, processen of technologie stimuleren
 • Voortgang meten en de veranderstrategie aanpassen op basis van behoeften

Hopelijk heeft dit artikel je geholpen meer te begrijpen over verander management in de praktijk en hoe dit veld wordt hervormd door wetenschappelijke vooruitgang in gedrags- en neurowetenschappen.

Wil je meer leren over de toepassing van brein en gedrag inzichten in management, HR, groei en innovatie? Lees dan onze blog!

Over Neurofied

Neurofied is een management consulting en training bedrijf gespecialiseerd in Brein en Gedrag. Wij helpen teams en organisaties met het designen, implementeren en optimaliseren van hun verandermanagement, digitale transformatie, learning & development, customer journey en meer o.b.v. brein en gedrag inzichten.

Sinds 2018 hebben wij 1500+ professionals getraind en met 50+ teams samengewerkt van bedrijven als ABN AMRO, Tesla, Calvin Klein en Adidas. We zijn ook frequente sprekers op universiteiten en congressen.

Als je kansen ziet om samen te werken,  stuur ons hier een bericht.

Author


Beirem Ben Barrah

Founder & CEO at Neurofied