Skip to main content

Diversiteit en Inclusie programma

Minder risico, meer innovatie en verhoogde potentie van jouw mensen
met een divers personeelsbestand en inclusieve cultuur

Diversiteit en Inclusie programma

Onderzoek blijft de sterke businesscase voor D&I in bedrijfsleiderschap en organisaties bevestigen. Het leidt aantoonbaar tot een betere werkomgeving, van medewerkersbetrokkenheid en personeelsbehoud tot dieper vertrouwen en minder onbenut talent, allemaal gedreven door een grotere verscheidenheid aan verschillende perspectieven, kennis en vaardigheden.

Organisaties op alle niveaus hebben echter moeite om bevindingen en initiatieven om te zetten in daadwerkelijke gedragsverandering en om hun D&I-doelen te bereiken, vaak omdat de focus in traditionele initiatieven zoals diversiteitstraining te veel ligt op het proberen om de gedachten van mensen te veranderen. In plaats daarvan is het effectiever om de systemen en omgevingen waarin beslissingen worden genomen te veranderen.

Met ons D&I-programma helpen we u de cultuur en context te creëren waarin uw mensen gedijen in een divers personeelsbestand en een inclusieve omgeving.

Waarom Diversiteit en Inclusie?

Wat zijn de voordelen van Diversiteit en Inclusie op jouw organisatie?

Innovatie

Productiviteit

Werkgeluk

Winstgevendheid

De Business Case voor Diversiteit & Inclusie

Bijna de helft van de fortune 500 bedrijven hebben een Chief Diversity Officer aangesteld die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van een diverse en inclusieve cultuur. De waarde van D&I is o.a. duidelijk te zien in:

Afhankelijk van jullie unieke situatie en behoeften, zullen we de verander interventies identificeren, ontwerpen en implementeren die het meest direct van invloed zijn op de meetwaarden en doelen die jullie willen bereiken.

Diversity and inclusion program business case and impact Neurofied

Onze methodologie

Om effectief brein en gedrag inzichten toe te passen, delen wij onze verander en consulting projecten op in vier fases: Behavioral Strategy, Insights, Design en  Change. Deze fases volgen elkaar op maar in praktijk is het een iteratief en dynamisch proces vol met feedback loops.

Hier is een overzicht van wat je in iedere fase kan verwachten:

 • 1. Behavioral Strategy: Doel is om een helder plan van aanpak te maken geïnformeerd door brein- en gedragsinzichten (doel, uitdaging, scope, metrics).

 • 2. Behavioral Insights: Doel is om brein en gedrag inzichten te vinden, prioriteren en concretiseren voor gebruik van jullie customer journey strategen en designers.

 • 3. Behavioral Design: Doel is om interventies o.b.v. brein- en gedragsinzichten te designen die relevant zijn voor jouw project (bijv. communicatie, adoptie, user journeys, meetings)

 • 4. Behavioral Change: Doel is om te zorgen voor een positieve, effectieve en blijvende implementatie van de verandering met strategische en operationele ondersteuning.

Neurofied Methodology - Behavioral Strategy, Insights, Design, and Change

Diversiteit en Inclusie programma FAQ

We hebben dit Diversiteit en Inclusie programma ontworpen om je van begin (verander strategie) tot einde (implementatie & overdracht) te helpen. Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Hoe ziet het D&I programma eruit?

De exacte lengte en vorm zijn afhankelijk van de gekozen businesscases, maar over het algemeen werken we samen met jullie project team om het Diversiteit en Inclusie initiatief te leiden met onze methodologie:

 1. Behavioral Strategy
  We stellen het project team samen, definiëren de veranderstrategie, identificeren succes- en risicofactoren en belangrijkste metrics en starten het project.
 2. Behavioral Insights
  We faciliteren deep dives met jullie  business units, voeren een gedragsanalyse uit en stemmen onze veranderstrategie af op de verzamelde inzichten.
 3. Behavioral Design
  We ontwerpen evidence-based verander interventies voor het koesteren van een diverse en inclusieve cultuur die goed aansluit bij jullie business units.
 4. Behavioral Change
  De tweede helft draait om implementeren, meten, optimaliseren en opschalen van een effectieve en blijvende cultuur verandering.
Wat zijn de deliverables?

Jullie bepalen samen met ons de omvang van het project en de exacte deliverables. Hieronder vindt u een overzicht van voorbeeld deliverables:

 • Visie, verhaal en leiderschap om D&I effectief te integreren in de hele organisatie
 • Een manier om de effectiviteit van dit initiatief te meten
 • Een kaart van gedragsmatig geïnformeerde risico’s en kansen
 • Een verzameling van effectieve D&I verander interventies
 • Op elkaar afgestemde en betrokken belanghebbenden en voorvechters van verandering
 • Meetbare verandering in uw organisatiecultuur
Wie begeleidt dit project?

Ons Diversiteit en Inclusie programma wordt altijd geleid door een senior gedragsdeskundige en veranderadviseur, ondersteund door ons onderzoeks- en operationele team. Deze aanpak stelt ons in staat u een vast aanspreekpunt te bieden, de rollen in ons team te specialiseren en indien nodig onze inzet te vergroten.

In de loop der jaren hebben we ook een sterk netwerk opgebouwd van ervaren partners op gebieden als verandermanagement, leren & ontwikkelen, data-analyse en nog veel meer. Wanneer uw situatie gespecialiseerde expertise vereist, kunnen we u kennis laten maken met vak experts zoals Dr. Marcia Goddard in Diversiteit en Inclusie.

Wat zijn verander interventies precies?

Gedragswetenschappers noemen interventies een methode om gedrag ten goede te veranderen. We hebben honderden wetenschappelijk onderbouwde interventies verzameld en gebruiken kaders zoals prioriteiten-gewoonten-systemen en COM-B om de meest effectieve interventies te kiezen.

De perfecte interventie is een lage inspanning, een hoge impact en duidelijk meetbaar in resultaten. Hier zijn enkele voorbeelden van interventies op het gebied van diversiteit en inclusie:

 • Communiceren van een organisatorische D&I-verklaring die inclusie in aantrekking en werving maximaliseert
 • Debiasing selectie en screening door het opzetten van gestructureerde evaluatieprocessen
 • Zorg voor en laat D&I onder bestaande werknemers groeien door prestatie beoordelingen opnieuw te ontwerpen en te optimaliseren
Wat wordt er van ons verwacht?

Alleen een contactpersoon, duidelijkheid over het doel en de scope en de relevante onboarding waar wij mee helpen.

Grotere projecten hebben baat bij het hebben van een projectgroep en/of stuurcommissie, maar we zullen dit tijdens onze samenwerking altijd helpen stimuleren.

Om aan de slag te gaan, is het enige dat we nodig hebben dat jullie ons betrekken, zodat we u proactief kunnen helpen bij het bouwen van gedragsoplossingen voor organisatorische uitdagingen.

Woorden van onze consulting klanten

Marthe Huigens

Strategy & Innovation Manager @ PVH Europe

De waarde van Neurofied ligt in hun vermogen om een veilige omgeving te creëren waarin iedereen wordt gehoord. Hun oprechte zorg voor de mens maakte samenwerking gemakkelijk voor alle stakeholders. Vanaf het begin probeerden ze echt de organisatie, de onderliggende politiek en de immateriële elementen binnen de organisatie te begrijpen

Sandra Rademaker - Neurofied Essent

Sandra Rademaker

Compensation & Benefits Specialist @ Essent

Door Growth Mindset sessies met Essent medewerkers te designen heeft Neurofied laten zien dat ze snel kunnen schakelen, leveren, meedenken en hun aanpak aanpassen op basis van wat nodig is en wordt gevraagd. Zij bezitten duidelijk veel kennis en scherpe inzichten uit de gedragspsychologie en neurowetenschappen. Bovendien is Philip een gepassioneerd professional die met inhoud weet te overtuigen.

Bas van de Pol

Bas van de Pol

Global Director Conversion Optimization @ Adidas

“Zeer onder de indruk van Neurofied’s kennis over cognitive biases en hun toepassing in CRO.”

Marius Boer

Head of Support @ PVH Europe

Het combineren van brein en gedrag met praktische toepassing is de game-changer. Ze slaagden erin om mensen mee op reis te nemen. Toen het nog moeilijker werd, zetten zij zich extra in om succes te behalen.

Stefan Sprangers

Online Data Analyst @ KPN

“Neurofied gaf ons inzicht in het duidelijk definiëren van onze belangrijkste KPI’s om te voorkomen dat vooringenomenheid in de analyse kwam. We leerden ook hoe we onze lessen beter kunnen structureren.”

Ren Yee UNSense Neurofied

Ren Yee

Director of Design & Strategy @ UNSense

“We hebben het genoegen gehad om met Neurofied samen te werken om de grenzen van ruimtelijk ontwerp en cognitie te verleggen, door onze kennis en ontwerp/analytische tools van architectuur, digitaal serviceontwerp, cognitieve psychologie en neurowetenschappen te combineren. We geloven dat deze interdisciplinaire samenwerking betere resultaten zal opleveren mensgericht design voor onze gebouwde en digitale omgeving”

Lorien Verachtert

Lorien Verachtert

Communication Strategist @ LDV United

“Neurofied heeft me geholpen de brug te slaan tussen theorie en praktijk. De kennis die ik nu bezit maakt me geloofwaardiger. Het geeft me de hulpmiddelen om mijn ideeën te ondersteunen en te onderbouwen.”

  Neurofied clients: Tesla, Adidas, Bol.com, KLM, KPN, KWF, UNSense, NRC, essent, deloitte, abn amro, tele2, Novo Nordisk, ANWB, Johnson & Johnson, RWS

  Wilt u duurzame verandering zien?

  Benut de wetenschap van brein en gedragsinzichten.

  Deel uw context en uitdagingen met ons in een kosteloos consult van 60 minuten. U krijgt bruikbare gedragsinzichten en interventies op maat, die vervolgens kunnen worden omgezet in een uitgebreid voorstel.

  60m consultation by Neurofied